The Committee of Management in their COM meeting dated 18th February 2020 has agreed to impose the postal charges for paper statement effective from 1st Jun 2020. Members are requested to register for E-STATEMENT to receive their monthly Statement of Accounts via Email.

Those who wish to continue receiving their hard copies shall be charged RM 3.00. Members can sign up for E-STATEMENT by providing your email address before 25th May 2020 to :-

membership@sigc.com.my/admin@sigc.com.my or

via Whatsapp at 018-315 9851.

Your understanding is much appreciated.

The Club Management

27th April 2020

__________________________________________________________________________________________________

Adalah dimaklumkan bahawa, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kelab yang telah diadakan pada 18hb Februari 2020 telah bersetuju untuk mengenakan caj sebanyak RM 3.00 kepada ahli bagi setiap penghantaran PENYATA AKAUN bulanan melalui perkhidmatan pos berkuatkuasa dari 1hb Jun 2020.

Sehubungan dengan itu, para ahli adalah digalakkan untuk mendaftar  bagi menggunakan kemudahan “E-STATEMENT” yang telah dipraktikkan semenjak dari tahun 2016 dengan memaklumkan alamat email kepada pihak Kelab sebelum 25hb Mei 2020 melalui “APLIKASI WHATSAPP”  di talian 018-3159851 atau email terus ke membership@sigc.com.my/ admin@sigc.com.my bagi memudahkan proses pendaftaran.

Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

Pihak Pengurusan

27hb April 2020